Извештаји


Предмет годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад су пружене услуге и остварена права у области социјалне заштите као и приказ структура корисника на нивоу локалне самоуправе.

Основу за израду годишњег извештаја чине подаци о Центру за социјални рад, а тичу се корисника и услуга које Центар пружа корисницима.

Извештај о раду намењен је Центру за социјални рад, Локалној самоуправи, Покрајинском заводу за социјалну заштиту и Републичком заводу за социјалну заштиту. Разматраће га и усвајати Управни одбор Центра за социјални рад и Скупштина локалне самоуправе.
Циљ разматрања извештаја о раду је оцена квалитета рада у области социјалне заштите и унапређење, тј. подизање нивоа социјалне заштите на виши ниво.

Преузимање извештаја по години:

Извештај о раду ЦСР Рума за 2016. годину
Извештај о раду ЦСР Рума за 2015. годину
Извештај о раду ЦСР Рума за 2014. годину

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.