Историјат


Народни одбор општине Рума је 01.03.1962. године донео Решење о оснивању Центра за социјални рад за подручје општине Рума, са задатком анализе социјалних проблема и мера за њихово решење, а са почетком рада 01.04.1962. године. 1968. године донета је Одлука о преношењу послова старатељства из Општине у Центар за социјални рад, чиме се делатност Центра шири са непосредне социјалне заштите и на породично-правну заштиту.

1974. године код Окружног привредног суда у Сремској Митровици, Центар мења назив и региструје се као Центар за социјални рад „Рума“ у Руми, као Радна организација, а са пословима социјалне, старатељске и дечије заштите. 1978. године је дошло до проширења делатности Центра, те Центар обавља послове обезбеђивања смештаја, збрињавања лица у стању социјалне потребе, оспособљавања за рад и старања о запошљавању лица у стању социјалне потребе, организовања и подстицања активности од значаја за развој социјалне заштите, обављања послова категоризације лица ометених у развоју, те обављања послова дечијег додатка.

1990. године Центар за социјални рад „Рума“ у Руми се региструје као Установа и тако престаје да функционише као Радна организација.
1992. године, основан је Међуопштински центар за социјални рад општине Рума и Ириг са седиштем у Руми, за послове социјалне заштите и старатељства за обе општине. 01.01.2011. године, одвајањем Центра за социјални рад за општину Ириг, Центар у Руми почиње са радом као самостални Центар за социјални рад општине Рума.

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.