ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ


ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ је услуга социјалне заштите чије успостављање је подржано од стране ИПА програма ЕУ 2011.год.,а чија одрживост је омогућена финансирањем од стране локалне самоуправе. Дневни боравак је намењен деци и младима, узраста од 5 - 26 година са развојним проблемима, интелектуалним сметњама, телесним инвалидитетом и вишеструким/комбинованим сметњама. За свако дете/младу особу се индивидуално одређује примерен садржај активности у складу са утврђеним потребама и могућностима. Дневни боравак се налази у приземном простору – одвојеном објекту ОШ „Змај Јова Јовановић“ тзв. „Ливеде“,а ради пет дана у недељи, 6 сати дневно, од 7.00 – 13.00 часова. Унутрашњи простор објекта је површине од око 250м2, светао, функционално и наменски опремљен. Објекат има двориште и спортске терене. Сврха услуге је у унапређењу квалитета живота корисника у локалној заједници, кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

Корисници у организованом окружењу, и уз потребну помоћ надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. На тај начин стиче се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. У редовне активности убројано је и низ инклузивних садржаја, од дружења са децом из редовних школа, преко обилазака града и посета манифестацијама, до излета и екскурзија у ближој и даљој околини.За капацитет од 20 корисника услуге у Дневном боравку је ангажовано укупно седам стручних радника и сарадника: 2 дефектолога - рехабилитатора, 1 дипл.социјални радник ,2 васпитача и 2 неговатељице са ССС.

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.