ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРАСЛЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА


ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРАСЛЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА функционише од 2016.године, подржан од стране ЕУ програма ''Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме...“ уз знатно учешће и каснију одрживост од стране локалне самоуправе.Пружањем ове услуге корисницима се омогућава да у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Дневни центар је намењен лицима узраста 26 - 40 година са развојним проблемима, интелектуалним и менталним сметњама,који могу да се укључе у активности дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица или којима је потребан надзор и пордршка другог лица ради недовољно развијених знања и вештина, уз услов да су самостално покретни и манипулативно спретни. Капацитет Центра је 15 корисника, радно време је од 13.00 – 19.00 часова, у простору који преподне користи Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.

Активности које се спроводе су у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и, у складу са проценом потреба корисника и првенствено. Оне су усмерене ка развијању вештина свакодневног живота и старања о себи,развијању одговорности и навика везаних за образовање и живот у заједници: одговорности, образовање, рекреативне и културне активности, становање, као и вештина социјалне комуникације и међуљудских односа. У непосредном раду са корисницима ангажован је један стручни радник: дефектолог – рехабилитатор и четири стручна сарадника (здравствени радник, креативни радионичар, радно-окупациони терапеут и физиотерапеут).

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.