ПОМОЋ И НЕГA У КУЋИ ЗА ОСТАРЕЛА И ИНВАЛИДНА ЛИЦА


Услуга ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ ЗА ОСТАРЕЛА И ИНВАЛИДНА ЛИЦА, се реализује од 2007.год.различитим интензитетом и обухватом појединих група корисника, као и изворима финансирања. Сада је у њој ангажовано 22 радника и то 1 мед.сестра, 3геронто неговатељице и 18 геронто домаћица.

Поред градског подручја, услугом је покривено и 13 села румске општине. Ангажовани радници обављају послове у интересу и за потребе корисника услуга на терену, у домовима остарелих лица али и ван њихових домова, а за њихове потребе, у јавним предузећима и установама у граду и другим ресурсима заједнице које они лично не могу да посећују. У домовима корисника обављају се сви нормативима и стандардима предвиђени послови и радни задаци, а у складу са процењеним стањем и потребама сваког корисника услуга понаособ тј. индивидуалним планом заштите корисника.

Поред тога је за 30 старачких домаћинстава обезбеђена телесистенција Компаније „Контакта“ преко тзв. „ СОС дугме спаса“, које корисницима пружа 24-ро сатну помоћ у стањима повећане угрожености. Целокупно финансирање услуге финансира локална самоуправа.

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.